Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phước Sơn
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC

Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra cách đây tròn một thế kỷ. Trong suốt chặng đường lịch sử đã qua, nhiều chính đảng của giai cấp công nhân, nhiều lãnh tụ cách mạng và nhà nghiên cứu trên thế giới có những đánh giá hết sức sâu sắc về cuộc Cách mạng này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Việt Nam nhiều lần khẳng định ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Mười năm 1917, Người luôn nhấn mạnh vai trò to lớn của cuộc Cách mạng này đối với con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Đánh giá ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”; Cách mạng Tháng Mười mở đầu một thời đại mới trong lịch sử - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội toàn thế giới. Đánh giá toàn diện về Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải một cách sâu sắc về con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức với những nội dung và phương pháp đấu tranh cách mạng:

Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức về mục tiêu, con đường giải phóng cho mình, Cách mạng Tháng Mười là tiếng chuông báo hiệu xã hội loài người bước sang kỷ nguyên mới, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên giải phóng cho mình. Bởi trước Cách mạng Tháng Mười, nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa đang chìm đắm dưới ách thống trị, bóc lột của chủ nghĩa tư bản và phong kiến. Vì vậy, Cách mạng Tháng Mười như mặt trời sáng chói làm thức tỉnh triệu triệu con người bị áp bức, chỉ cho họ con đường đấu tranh giải phóng, tiến tới độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc. Hồ Chí Minh ví Cách mạng Tháng Mười Nga “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”. Cách mạng Tháng Mười đã thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa dâng lên mạnh mẽ khắp các châu lục; phong trào giải phóng dân tộc nổi lên như vũ bão, làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, giải phóng cho hàng trăm triệu người thoát khỏi xiềng xích nô lệ để được sống trong độc lập tự do.

Cách mạng Tháng Mười là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức noi theo, Cách mạng Tháng Mười đem lại nhà máy cho công nhân, ruộng đất cho nông dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc, bình đẳng, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cách mạng Tháng Mười không chỉ tuyên bố những lý tưởng cao đẹp mà nó thực sự hành động vì lợi ích của các dân tộc, vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân… Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Cách mạng Tháng Mười là tấm gương sáng, là ngọn cờ rực rỡ cho các dân tộc bị áp bức noi theo. Người khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và những thành tựu bước đầu về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là tấm gương chói lọi, tiếng kèn giục giã thôi thúc các dân tộc bị áp bức anh dũng đứng lên đấu tranh giải phóng cho mình. Người chỉ rõ “Từ ngày Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, Liên Xô đã thành tiếng kèn kêu gọi đấu tranh cho tự do bình đẳng, hữu nghị và hạnh phúc của các dân tộc, đã thành ngọn cờ hy vọng và thắng lợi, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới dũng cảm tiến lên”; Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, là ngôi sao dẫn đường, tiếng trống xung trận, thôi thúc các dân tộc bị áp bức anh dũng tiến lên và giành những thành tựu vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười chỉ ra nội dung, phương pháp đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức, Cách mạng Tháng Mười đã chỉ cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc thuộc địa nhiều bài học quý báu để giải phóng các dân tộc bị áp bức. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”. Theo Người, những bài học của Cách mạng Tháng Mười về nội dung, phương pháp đấu tranh để giải phóng các dân tộc bị áp bức: Trước hết, phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo. Thứ hai, phải biết tổ chức, tập hợp được lực lượng cách mạng hùng hậu. Thứ ba, dùng bạo lực cách mạng đánh bại bạo lực phản cách mạng. Thứ tư, phải kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế trong sáng. Từ thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khắng khít của cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới; cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn”, Người kêu gọi giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới thực hiện theo khẩu hiệu của Lênin “Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”!

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, dân tộc Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi và nhất định sẽ đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,  trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng đinh:“Nếu không có Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc Cách mạng Tháng Tám”; Người nói “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tính chất đúng đắn của đường lối mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 đã vạch ra”. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, nhân dân Việt Nam đã có đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn, hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!.

                                                                                                                    Nguyễn Tường Vân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

  • Thời sự
  • Chuyên mục

Văn bản mới

Chuyên đề

Liên kết nhanh
bep tu
Tên Video
No records to display.

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH PHƯỚC SƠN
Địa chỉ: số 05 Trần Thị Lý, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Email: daiphuocsonqnam@gmail.com - Điện thoại: .............
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đài TT-TH Phước Sơn.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng