Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phước Sơn
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nhìn lại 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện.

Tiêu chí chung của đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX, Nhiệm kì 2015-2020 là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để Phước Sơn thoát nghèo”. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Sơn đã nỗ lực vượt khó và đạt được một số kết quả nổi bật.

Đầu tiên phải nói đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Đến nay, huyện Phước Sơn đã triển khai bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 399 hộ với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng. Về triển khai đề án trồng, phát triển cây dược liệu, đã triển khai trồng hơn 27 ha gồm Đảng sâm; Ba kích tím; sa nhân tím; triển khai phương án bảo tồn phát triển cây dược liệu tại xã Phước Kim với quy mô 100 ha; bảo tồn và phát triển Quế Trà My với tổng diện tích 126,6 ha tại xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc; tuyển chọn 30 cây Quế trội để làm giống tại xã Phước Thành. Đồng thời, rà soát bổ sung quy hoạch bảo tồn, phát triển dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; rà soát đưa vào quy hoạch trồng rừng, chuyển hóa rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025 với tổng diện tích hơn 4.000 ha.

Điểm nhấn nữa là, tiếp tục thực hiện chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng từ các chương trình, dự án đến nay đã có hơn 71.000 ha được giao khoán cho các hộ, nhóm hộ và cộng đồng, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong 3 năm qua, các ngành chức năng đã xử lý 490 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, tịch thu hơn 713 m3 gỗ các loại. Riêng trong năm 2018, đã kiểm tra, xử lý 176 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng tăng 15 vụ so với cùng kỳ; tịch thu 163 m3 gỗ, tạm giữ 70 phương tiện các loại, khởi tố vụ án hình sự 7 vụ, xử phạt hành chính 169 vụ, bán lâm sản và tiền phạt với số tiền 1 tỷ 500 triệu đồng.

Là mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn miền núi, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện Phước Sơn đặc biệt chú trọng, đời sống người dân ngày một nâng cao, đáng chú ý là bà con đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư máy móc nông nghiệp mang lại năng suất cao. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt 5.363 tấn, đạt 97 % KH, tăng 16 tấn so với cùng kỳ. Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Tổng kinh phí 3 năm 2016-2018 là hơn 36 tỷ triệu đồng; trong đó: xây dựng các công trình dân sinh, triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 9,3 tiêu chí/xã, tăng 18 tiêu chí so với cùng kỳ. UBND huyện tích cực lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đến năm 2020 xã Phước Xuân đạt chuẩn nông thôn mới. Có thể thấy, cái được lớn nhất là ngoài thay đổi bộ mặt nông thôn, thì người dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.


Con số gần 139 tỷ đồng là kinh phí mà huyện Phước Sơn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến nay. Theo đó, huyện đã triển khai xây dựng mới 55 công trình, thực hiện hỗ trợ cây con giống, vật nuôi cho hộ nghèo và cận nghèo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, xây dụng mô hình giảm nghèo, xuất khẩu lao động,... tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,68% (năm 2015) xuống còn 31,29% năm 2018, giảm bình quân 6,21%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Song song với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng phát triển các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Tổng số học sinh hiện có 7.334 em, hàng năm tỷ lệ ra lớp đạt cao, tiểu học 99,6%, THCS trên 98%; học sinh tốt nghiệp các cấp học đạt trên 97%, học sinh đỗ đại học, cao đẳng hằng năm đạt trên 25%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được tập trung chỉ đạo, trong năm đã có thêm 2 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 9/25 trường, đạt chỉ tiêu NQ đề ra. Thực hiện sáp nhập một số đơn vị trường học theo tinh thần Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ  sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hoạt động y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới y tế được hình thành và phát triển từ huyện đến cơ sở phần nào đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân, nhất là người dân tộc thiếu số. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Hoạt động truyền thông dân số & kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được triển khai thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa được thường xuyên quan tâm thực hiện, điển hình trong năm 2018, huyện Phước Sơn đã tổ chức thành công hội trại thanh niên, Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khâm Đức - Ngok TaVak và 70 năm Ngày thành lập huyện Phước Sơn; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tích cực tham gia. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 82-86 %, có 54/66 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 81,8%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 85-90%. Kết quả nổi bật nữa là huyện Phước Sơn đã xây dựng hoàn thành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Bhnong (Gié - Triêng) huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo; kế hoạch tổ chức lễ hội tết mùa truyền thống người Bhnong huyện Phước Sơn năm 2018 và dự kiến lễ hội sẽ được tổ chức vào 3 ngày 11-13/1/2019, đây sẽ là hoạt động được huyện Phước Sơn tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa người Bhnong trên địa bàn.

Lĩnh vực an ninh quốc phòng được duy trì giữ vững, công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, trực sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Đến nay, huyện Phước Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị 09/12 xã, thị trấn đạt 75% và diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả khá tốt. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Ngay sau khi đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20 thành công, Đảng bộ huyện Phước Sơn đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng đảng với quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên.

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Huyện Đảng bộ lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015-2020). Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư cho miền núi như: Chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số dự án tiếp tục đầu tư trên địa bàn,…Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như: Thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng,…do vậy, nhiệm vụ năm 2019 hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tập trung của các cấp, các ngành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thanh Thảo

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

  • Thời sự
  • Chuyên mục

Văn bản mới

Chuyên đề

Liên kết nhanh

Tên Video
No records to display.

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH PHƯỚC SƠN
Địa chỉ: số 05 Trần Thị Lý, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Email: daiphuocsonqnam@gmail.com - Điện thoại: .............
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đài TT-TH Phước Sơn.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng